Điều khoản sử dụng

Chia sẻ ngay nếu bạn thấy hay...

shopkhainguyen.com

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Xin chào mừng đến với website https://khainguyenjewelry.com, Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận. Nếu sử dụng trang web này, xem như bạn đã chấp nhận những giới hạn do những thỏa thuận và điều kiện này đưa ra https://khainguyenjewelry.com có thể xem xét lại những thỏa thuận và điều kiện này bất cứ lúc nào bằng việc cập nhật trang này. Bạn nên vào trang này định kỳ để xem lại những thỏa thuận và điều kiện bởi vì chúng có thể bó buộc bạn. Những thuật ngữ Bạn và Người sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân và/hoặc những tổ chức truy cập vào trang web này cá nhân với bất cứ lý do nào.

Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản. Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, … hay bất cứ thông tn và/hoặc tư liệu nào trên website này.

Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website này.

ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢO MẬT THÔNG TIN:

SHOP KHẢI NGUYÊN CAM KẾT KHÔNG SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁC HÀNG, LẠM DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VÀO MỤC ĐÍCH PHI PHÁP, THƯƠNG MẠI NHƯỢNG QUYỀN HAY BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO GÂY HẠI NÀO KHI SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG. TRỪ TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG DO LỖI BẢO MẬT HOẶC TRƯỜNG HỢP KHÔNG NẰM TRONG KHẢ NĂNG KIỂM SOÁT CỦA SHOP KHẢI NGUYÊN HOẶC ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ. CÁC TRƯỜNG HỢP TRÊN NẾU CÓ TRANH CHẤP SẼ TUÂN THEO PHÁN QUYẾT CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC HOẶC CƠ QUAN PHÁP LUẬT (NẾU CÓ).

SHOP KHẢI NGUYÊN CHỈ SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG NHƯ HỌ, TÊN ĐỊA CHỈ, SỐ ĐIỆN THOẠI KHI GIAO HÀNG CHO KHÁCH HÀNG VÀ KHÔNG CÔNG KHAI THÔNG TIN TRÊN. TRONG TRƯỜNG HỢP NHẰM QUẢNG BÁ THÔNG TIN – QUẢNG CÁO, CHÚNG TÔI CHE HOẶC XÓA CÁC THÔNG TIN CHÍNH CỦA THÔNG TIN KHÁCH HÀNG.

VÍ DỤ:
HỌ TÊN: TRẦN V…
Số điện thoại 0986xxxxxx
Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website: Shop Khải Nguyên (https://khainguyenjewelry.com) và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.

Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này. Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng Văn Bản của https://khainguyenjewelry.com
Các nhãn hiệu, biểu tượng của Shop Khải Nguyên đã đăng ký hoặc đang trong quá trình nghiên cứu duyệt bảo hộ theo Luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Hạn chế sử dụng

https://khainguyenjewelry.com KHÔNG chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

  • Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.
  • Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.
  • Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự
  • Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.
  • Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.
  • Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.
  • Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.
  • Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.
  • Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.
  • Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

https://khainguyenjewelry.com rất mong nhận được sự ủng hộ của Quý khách.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *